ما چند هفته پیش رادیاتور و کولرهای روغنی با دوام برای ماشین آلات کشاورزی برای تولید کننده در یونان ساخته ایم

1

23

 ما چند هفته پیش رادیاتور و کولرهای روغنی با دوام برای ماشین آلات کشاورزی برای تولیدکننده در یونان ساخته ایم ، زیرا مشتری در شرایط سخت کار نیاز به عملکرد بهتری دارد. رادیاتور ما می تواند ارتعاشات بیشتری نسبت به رادیاتورهای سنتی داشته باشد.  


زمان ارسال: 11-20-20 آگوست